O szkole

NAUKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ LICEUM JEST BEZPŁATNA. 

 

  SZKOŁA ZAPEWNIA:

 • wysoki poziom kształcenia w doskonałych warunkach lokalowych w nowoczesnym budynku dydaktycznym;
 • bezpieczeństwo i atmosferę przyjazną uczniom dzięki niewielkim grupom zajęciowym (max. 25 os.), przez co każdy uczeń jest traktowany indywidualnie, co zwiększa efektywność nauczania; wykształconą i wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską;
 • opiekę psychologa szkolnego i pielęgniarki;
 • nowoczesne, atrakcyjne metody nauczania;
 • solidne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych;
 • nauczanie w systemie jednozmianowym (od rana);
 • bezpłatną świetlicę;
 • atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwijaniu zainteresowań;
 • sale dostosowane do nauczania początkowego (w tym sala zabaw);
 • bibliotekę (z komputerami i dostępem do Internetu) oraz czytelnię;
 • dostęp do internetu  poprzez Wi-fi na terenie obiektu;
  2  sale gimnastyczne wraz z zapleczem sanitarnym;
 • boiska ze sztuczną nawierzchnią;
 • w pełni wymiarowe boisko do piłki nożnej;
 • kort tenisowy za sztuczną trawą;
 • plac zabaw;
 • język obcy – który wybrany zostanie w zależności od ilości chętnych;
 • dodatkowe zajęcia zaproponowane przez Rodziców/Opiekunów prawnych ( szachy, warsztaty plastyczne, taniec, język hiszpański itp.), a wykraczające ponad plan nauczania wyznaczony przez Ministerstwo mogą być świadczone na mocy odrębnej umowy Rodzica/Opiekuna prawnego ze Szkołą –  i są odpłatne.

PODSTAWĄ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO JEST ZŁOŻENIE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA PEŁNEJ DOKUMENTACJI

 

LANG