Święto zmarłych

Pamiętamy o zmarłych – wyjście klas na cmentarz.
Nasi uczniowie pod opieką wychowawców odwiedzali miejsca spoczynku zmarłych. Spacer alejkami cmentarza parafialnego był dla uczniów głębokim przeżyciem, wprowadził w nastrój refleksji, zadumy. Dzieci pomodliły się i zapaliły znicze na grobach Powstańców Wielkopolskich, zaśpiewali również Rotę.
Niewątpliwie takie wyjścia na miejsca pamięci to jedna z ważniejszych lekcji wychowania patriotycznego. Oprócz tego dzieci poznawały tradycje, zwyczaje związane ze świętem zmarłych. Dbały również o właściwe zachowanie się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce