Wycieczka do Nowego Zoo

26 marca grupa szkolnych wolontariuszy z klas 6 i 7 wybrała się do Nowego Zoo w Poznaniu, aby w ramach Szkolnej Ligii Wolontariackiej, uporządkować wybieg jednego ze zwierząt – podopiecznych zoo 
Po krótkim spacerze i zwiedzaniu zoo wolontariusze wykonali powierzone im zadanie – uprzątnęli wybieg lwów 
Praca przy wiosennej  aurze w tak zgranym towarzystwie to sama przyjemność.
LANG