ABSOLUTORIUM 2024

ABSOLUTORIUM 2024

Drogie Studentki i Studenci nadszedł finał!
Koniec egzaminów, wkuwania, stresu, ale i studenckiej przygody.

Zapraszamy na Absolutorium, które odbędzie się dnia 06 lipca 2024r. (sobota).

Uroczystość udzielenia absolutorium odbędzie się w budynku WASE (hol)

ABSOLWENCI, KTÓRZY NIE BĘDĄ UCZESTNICZYLI W ABSOLUTORIUM

PROSIMY O ZGŁOSZENIE TAKIEJ INFORMACJI DO DNIA 23 CZERWCA 2024.

na email Dziekanatu: [email protected] z dopiskiem ABSOLUTORIUM

Z uwagi na dużą ilość absolwentów, prosimy o ograniczenie ilości zaproszonych gości z rodziny (do 4 osób nie licząc absolwenta) na uroczystość absolutoryjną.

Za uczestnictwo w Absolutorium absolwenci nie pokrywają żadnych kosztów.

Absolwenci zobowiązani są do OBOWIĄZKOWEGO zgłoszenia się do Dziekanatu (w dniu Absolutorium przed rozpoczęciem uroczystości – godziny zostaną podane w terminie późniejszym) w celu potwierdzenia odbioru dyplomu.  Następnie absolwent zgłasza się po odbiór togi i biretu do sali C4 (z dowodem osobistym). Po odebraniu togi i biretu należy zająć miejsce na holu alfabetycznie wg wyczytywanej listy.

LANG