WWSSE wspiera Ukrainę

W dniach 12-14 czerwca 2022 r, delegacja Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w  Środzie Wlkp. w składzie: Rektor WWSSE prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk , Prorektor ds. współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Jerzy Babiak i mgr inż. Piotr Kubiaczyk, pomimo panującej wojny w Ukrainie udała się z wizytą do Międzynarodowego Ekonomiczno – Humanistycznego Uniwersytetu im. Akademicka Stepana Demianczuka w Równym.

Celem wizyty było podpisanie umowy o dalszej współpracy naukowo – dydaktycznej i wspólnym kształceniu studentów  pomiędzy Wielkopolską Akademią Społeczno – Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej , a Międzynarodowym  Ekonomiczno – Humanistycznego Uniwersytetem im. Akademicka Stepana Demianczuka w Równym.

Delegacja Uczelni uczestniczyła w uroczystym absolutorium.  Mimo uroczystego charakteru tego wydarzenia, atmosfera panująca podczas uroczystości zdeterminowana była panującą sytuacją polityczną w Ukrainie.

Wielu studentów, którzy otrzymali dyplomy, następnego dnia udawało się na front walczyć w obronie ojczyzny.

LANG