TERMINY OBRON – II TERMIN WRZESIEŃ 2023

II TERMIN OBRON

Dnia 26 września 2023 o godzinie 16.00 odbędzie się II TERMIN OBRON (przeniesione z 21 września br.)

Studenci, którzy chcą przystąpić do obrony w terminie wrześniowym są zobowiązani do złożenia kompletu dokumentów w dziekanacie w dniu 20.09.2023r. (tylko w podanym dniu).


Dnia 27 września 2023r. o godz. 13.00 odbędzie się II termin obron grup Prof. WASE dr hab. Marii Burtowy oraz dr Marka Krawca.

Dnia 27 września 2023r. o godz. 10.00 odbędzie się II termin obron grup Prof. WASE dr Jakuba Andrzejczaka.

Studenci, którzy chcą przystąpić do obrony w terminie wrześniowym są zobowiązani do złożenia kompletu dokumentów w dziekanacie w dniu 20.09.2023r. (tylko w podanym dniu).

LANG