TERMINY OBRON – STUDIA II STOPNIA ORAZ JSM 2023

TERMINY OBRON

STUDIA II STOPNIA ORAZ JSM 2023

PEDAGOGIKA

PEDAGIGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

TYLKO W PODANYM DNIU

 

1.

PROMOTOR – prof. WASE dr hab. Maria Burtowy

RECENZENT – prof. WASE dr Dorota Domagała OBRONA – 05.06.2023 godz. 1000

 

27.05.2023

(sobota)

2. PROMOTOR – prof. WASE dr Danuta Krzysztofiak

RECENZENT – Dr hab. Przemysław Frąckowiak OBRONA – 12.06.2023 godz. 1100

 

03.06.2023

(sobota)

3. PROMOTOR – Dr hab. Przemysław Frąckowiak 

RECENZENT – prof. WASE dr Danuta Krzysztofiak OBRONA – 12.06.2023 godz. 1445

 

03.06.2023

(sobota)

4. PROMOTOR – prof. WASE dr Dorota Domagała

RECENZENT – prof. WASE dr hab. Maria Burtowy OBRONA – 14.06.2023 godz. 1000

 

03.06.2023

(sobota)

5. PROMOTOR – dr Marek Krawiec

RECENZENT – prof. WASE dr hab. Maria Korcz OBRONA – 15.06.2023 godz. 1000 

 

10.06.2023

(sobota)

6. PROMOTOR – Prof. WASE dr Andrzej Moniak

RECENZENT – prof. WASE dr hab. Maria Korcz OBRONA – 15.06.2023 godz. 1130 

 

10.06.2023

(sobota)

7. PROMOTOR – prof. WASE dr hab. Maria Korcz

RECENZENT –  prof.  WASE dr Jakub Andrzejczak OBRONA – 27.06.2023 godz. 1000 

 

21.06.2023

(środa)

8. PROMOTOR – prof.  WASE dr Jakub Andrzejczak

RECENZENT – prof. WASE dr hab. Maria Korcz OBRONA – 27.06.2023 godz. 1130 

 

21.06.2023

(środa)

STUDIA II STOPNIA

EKONOMIA

 

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

TYLKO W PODANYM DNIU

1. PROMOTOR – prof. WASE dr hab. Wojciech Piotr

RECENZENT – prof. dr hab. Jerzy Babiak  OBRONA – 26.06.2023 godz. 900

 

14.06.2023

(środa)

2. PROMOTOR – prof. dr hab. Jerzy Babiak

RECENZENT – prof. WASE dr hab. Wojciech Piotr OBRONA – 26.06.2023 godz. 1100

 

14.06.2023

(środa)

3. PROMOTOR – prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz

RECENZENT – prof. WASE dr hab. Wojciech Piotr OBRONA – 23.06.2023 godz. 1130

 

14.06.2023

(środa)