SREBRNA SZKOŁA

Srebrna tarcza dla Zespołu Szkół Akademickich w rankingu Perspektyw 2022.
Gratulujemy serdecznie uczniom, którzy w roku szkolnym 2020/21 zakończyli edukację w naszej szkole.
Dzisiaj ogłoszono wyniki rankingu Perspektyw 1000 najlepszych liceów w Polsce (na ponad 4000),
w którym brane są pod uwagę trzy kryteria: sukcesy w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz
wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Dzięki naszym absolwentom i wspaniałym nauczycielom znaleźliśmy się
na 34 miejscu w województwie wielkopolskim oraz na 1 miejscu w powiecie średzkim, zdobywając Srebrną Tarczę.
Warto pamiętać, że wszyscy uczniowie klas trzecich, podeszli do matury i wszyscy ją zdali. Większość wybierała oprócz jednego obowiązkowego przedmiotu dodatkowego jeszcze drugi i często trzeci. Osiągnąć tak ogromny sukces przy tak dużej liczbie
przedmiotów rozszerzonych to wielka satysfakcja. To osiągnięcie, to olbrzymi wysiłek uczniów, nauczycieli, rodziców – całej społeczności szkolnej. Jeszcze raz gratulujemy naszym maturzystom – absolwentom Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Akademickich !
LANG