Wigilie klasowe – Przedstawienie Świąteczne

„Bliska sercu kolęda” to hasło które towarzyszyło uczniom klas pierwszych, drugich i trzecich podczas przygotowań do koncertu który odbył się w naszej szkole 22.12.2023r.
Dawniej czas po wieczerzy wigilijnej upływał głównie na śpiewaniu kolęd. Jeszcze do niedawna był to obyczaj powszechny w całej Polsce. Warto tę piękną polską tradycję pielęgnować.
Kolędowanie łączy pokolenia, pozwala na budowanie poczucia wspólnoty oraz więzi rodzinnych, a także niesie za sobą mnóstwo pozytywnych emocji.
Wspólne śpiewanie zbliża do siebie ludzi, sprawia, że znika poczucie osamotnienia. Kolędy są częścią tradycji chrześcijańskiej, która zwraca uwagę na to, co jest najważniejsze w Bożym Narodzeniu, a jest to historia narodzin Pana Jezusa sprzed ponad 2 tysięcy lat.
Wybór kolęd nie był przypadkowy. Dzieci przedstawiły siedem najstarszych pieśni śpiewanych na ziemiach polskich. Należy podkreślić, że uczniowie uświetnili koncert grą na instrumentach.
A Wy jakie kolędy śpiewacie w swoich domach?
LANG